Waarom een diëtist gespecialiseerd in psychiatrie

DPN-diëtist heeft kennis van Specifieke voedingsadviezen

Voedingsadvies bij het gebruik van een niet-selectieve MAO-remmer

Voedingsadvies bij gebruik van lithium
Voedingsadvies bij gebruik van Zyprexa, Leponex of Risperdal

Voedingsadvies bij COPD

Voedingsadvies bij Metabool syndroom

Voedingsadvies bij eetstoornissen

Voedingsadvies bij gebruik van alkohol en drugs (bijvoorbeeld voedingsadvies bij levercirrose)