Visie

Intra-, extra- en transmurale diëtistische zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening dient gegeven te worden door een diëtist met specifieke deskundigheid op het gebied van psychiatrie en voeding.