Dietisten

Criteria voor deelname netwerk

Specifiek deskundig lid: werkzaam als diëtist voor minimaal 8 uur per week in een GGZ instelling of op een Multi Functionele Eenheid van een Psychiatrische afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ/MFE) of op een afdeling Psychiatrie van een Academische Ziekenuis. Minimaal per 2 jaar 50% deelname aan regionale overlegvormen en 50% deelname aan de jaarlijkse DPN dag.

Netwerk specifieke deskundigheid

Het netwerk is op wetenschappelijke manier bezig met dit deelgebied van de beroepsuitoefening, namelijk:

meewerken aan het opstellen van behandelrichtlijnen ( o.a. Uitgever 2010 richtlijnen behandeling Lithium, Behandelrichtlijn MAO remmer

de artsenwijzer

uitbrengen van DPN nieuws, waarin wetenschappelijke artikelen zijn opgenomen over dit vakgebied

1x per 4 jaar organiseren van een post HBO scholing

meewerken aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Depressie

meewerken aan de ontwikkeling van de richtlijn somatische screening en leeftstijl binnen de psychiatrie door het LEVV.

Doelstelling

Het komen tot een hoogwaardige kwaliteit van voedingszorg,voedingsadvisering en dieetbehandeling aan psychiatrische patiënten en/of cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de diëtist werkzaam in de psychiatrie.

Het verbeteren en vergroten van de bekendheid van de vereniging

Het profileren van de diëtist met specifieke deskundigheid binnen de psychiatrie

Specifieke vaardigheden DPN-diëtist

Kennis van psychiatrische ziektebeelden

Gesprekstechnieken aanpassen aan de client

Kennis van (bij)werkingen van psychofarmaca

Omgaan met extreem / grillig gedrag

Duidelijk helder en concreet communiceren

Rekening houden met verminderde concentratie

Lid worden

Deskundigheidsbevordering door het bijwonen van de jaarlijkse themadag en het deelnemen aan regionale overleggen.

Op de hoogte blijven of mee ontwikkelen van dieetbehandelingsrichtlijnen ten behoeve van de specifieke behandeling van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Toegang tot het leden-login gedeelte van onze website, waarin het laatste nieuws en artikelen of wetenswaardigheden uit vakbladen op gebied van geestelijke gezondheidszorg worden gepubliceerd.

Mogelijkheid voor intervisie en literatuurstudie binnen de regionale overlegvormen.

Kosten
Belangstellend lid € 45,= per jaar
Deelnemer Netwerk € 35,= per jaar

Wil je meer informatie over of wil je je opgeven voor het DPN netwerk stuur een mail naar info@dpndietist.nl.

Zoek een diëtist bij u in de buurt

Druk op de button en vind een diëtist bij u in de regio