Artsen

Artsen

Psychische aandoeningen kunnen grote invloed hebben op het voedingsgedrag. De voorbeelden van interacties tussen psychische aandoeningen en voeding zijn talrijk.
De psyche is echter zo complex dat over deze ziekten minder bekend is. De diagnostiek, begeleiding en behandeling vragen om specifieke kennis van de diëtist, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn. Binnen het netwerk DPN vind u gespecialiseerde diëtisten in uw regio.

DIETETIEK PSYCHIATRIE NEDERLAND

Waarom een diëtist gespecialiseerd in psychiatrie

Psychische en lichamelijke aandoeningen hebben veel met elkaar gemeen. Ze variëren van mild tot zeer ernstig, ze zijn acuut of chronisch en de prevalentie is hoog, in alle sectoren van de gezondheidszorg. De psyche is echter zo complex dat over deze ziekten minder bekend is. De diagnostiek, begeleiding en behandeling vragen om specifieke kennis, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn. Psychische aandoeningen kunnen grote invloed hebben op het voedingsgedrag, een uitdaging voor de diëtist. De voorbeelden van interacties tussen psychische aandoeningen en voeding zijn talrijk.

Aanmelding Diëtist

Als u een patiënt verwijst, stellen wij het zeer op prijs dat u relevante medische informatie op uw verwijskaart noteert, zoals diagnose, relevante medicatie, reden van verwijzing bloeduitslagen en uitslagen van eerder verricht onderzoeken.

Wanneer naar een diëtist verwijzen

In de artsenwijzer kunt u vinden bij welke ziekten en op welk moment het gewenst is dat een cliënt door de arts wordt verwezen naar de diëtist. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist van de arts nodig heeft voor een goede dieetadvisering, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist wordt informatie gegeven. De beschrijvingen gelden voor volwassenen en kinderen, tenzij anders is vermeld.

Specifieke vaardigheden DPN-diëtist

Kennis van psychiatrische ziektebeelden.

Gesprekstechnieken aanpassen aan de client

Kennis van (bij)werkingen van psychofarmaca

Omgaan met extreem / grillig gedrag

Duidelijk helder en concreet communiceren

Rekening houden met verminderde concentratie

Dieetbehandeling

Dieetbehandeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Bij dieetbehandeling is sprake van een medische indicatie.

De basis voor een dieetbehandeling wordt gevormd door multi- of monodisciplinaire dieetbehandelingsrichtlijnen. Er wordt gestreefd naar evidence based handelen.

De diëtist baseert haar adviezen op de Richtlijnen goede voeding van het Voedingscentrum , mits dit past binnen de beperkingen van het betreffende dieet.

Een diëtist levert maatwerk voor de cliënt. Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt begrip en begeleiding. Het inspelen op de leefomstandigheden van de patiënt is onontbeerlijk voor het volhouden van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen.

Het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering is een belangrijk onderdeel van de dieetbehandeling.

Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten:
diëtistisch onderzoek, diëtistische diagnosestelling: analyse van verkregen gegevens en formuleren van het kernprobleem. Vaststellen en uitvoeren van behandelplan/behandeling.evaluatie van de behandeling
Bij afsluiting van de behandeling informeren van de verwijzer.

Zoek een diëtist bij u in de buurt

Druk op de button en vind een diëtist bij u in de regio